Redaktionen af tidsskriftet e-Ukrudt


e-UKRUDT udgives af en gruppe aktive zenbuddhister med base i København.

Redaktionsgruppe:
Lars Læssøe-Larsen, Claus Nordstrøm, Michael Osterwald-Lenum,
Tim Pallis og Henrik Hjort Sørensen.

Ansvarshavende redaktør:
Michael Osterwald-Lenum. E-post: editor@zenbuddhistiskforening.dk

Layoutgruppe:
Lars Læssøe-Larsen og Michael Osterwald-Lenum.

ISSN: 1604-0996 for e-Ukrudt nr. 3 og efterfølgende numre.
(ISSN: 0906-5709 for Ukrudt nr.1 fra 1991)

Copyright © Zenbuddhistisk forening, København og forfatterne.

Henvendelser rettes per e-post til den ansvarshavende redaktør.
 

 Copyright © Zen Buddhistisk Forening
Hvis du får problemer eller har spørgsmål vedrørende dette Websted, skal du kontakte postmaster@zenbuddhistiskforening.dk